Thủ tục thay đổi họ tên cho con trong giấy khai sinh và sổ hộ khẩu

Em có con được 6 tháng tháng tuổi, đã đăng ký khai sinh tại phường Ngọc Khánh tên Đặng Trang Anh, do liên quan đến họ ở quê gốc muốn đổi sang Đặng Trần Trang Anh trong giấy khai sinh và sổ hộ khẩu thì thủ tục như thế nào? Rất mong nhận được câu trả lời sớm nhất, e chân thành cảm ơn.

Thủ tục thay đổi họ tên cho con trong giấy khai sinh và sổ hộ khẩu

Em có con được 6 tháng tháng tuổi, đã đăng ký khai sinh tại phường Ngọc Khánh tên Đặng Trang Anh, do liên quan đến họ ở quê gốc muốn đổi sang Đặng Trần Trang Anh trong giấy khai sinh và sổ hộ khẩu thì thủ tục như thế nào? Rất mong nhận được câu trả lời sớm nhất, e chân thành cảm ơn.

Thủ tục thay đổi họ tên cho con trong giấy khai sinh và sổ hộ khẩu

Em có con được 6 tháng tháng tuổi, đã đăng ký khai sinh tại phường Ngọc Khánh tên Đặng Trang Anh, do liên quan đến họ ở quê gốc muốn đổi sang Đặng Trần Trang Anh trong giấy khai sinh và sổ hộ khẩu thì thủ tục như thế nào? Rất mong nhận được câu trả lời sớm nhất, e chân thành cảm ơn.

Thủ tục thay đổi họ tên cho con trong giấy khai sinh và sổ hộ khẩu

Em có con được 6 tháng tháng tuổi, đã đăng ký khai sinh tại phường Ngọc Khánh tên Đặng Trang Anh, do liên quan đến họ ở quê gốc muốn đổi sang Đặng Trần Trang Anh trong giấy khai sinh và sổ hộ khẩu thì thủ tục như thế nào? Rất mong nhận được câu trả lời sớm nhất, e chân thành cảm ơn.

Thủ tục thay đổi họ tên cho con trong giấy khai sinh và sổ hộ khẩu

Em có con được 6 tháng tháng tuổi, đã đăng ký khai sinh tại phường Ngọc Khánh tên Đặng Trang Anh, do liên quan đến họ ở quê gốc muốn đổi sang Đặng Trần Trang Anh trong giấy khai sinh và sổ hộ khẩu thì thủ tục như thế nào? Rất mong nhận được câu trả lời sớm nhất, e chân thành cảm ơn.

Thủ tục thay đổi họ tên cho con trong giấy khai sinh và sổ hộ khẩu

Em có con được 6 tháng tháng tuổi, đã đăng ký khai sinh tại phường Ngọc Khánh tên Đặng Trang Anh, do liên quan đến họ ở quê gốc muốn đổi sang Đặng Trần Trang Anh trong giấy khai sinh và sổ hộ khẩu thì thủ tục như thế nào? Rất mong nhận được câu trả lời sớm nhất, e chân thành cảm ơn.

Thủ tục thay đổi họ tên cho con trong giấy khai sinh và sổ hộ khẩu

Em có con được 6 tháng tháng tuổi, đã đăng ký khai sinh tại phường Ngọc Khánh tên Đặng Trang Anh, do liên quan đến họ ở quê gốc muốn đổi sang Đặng Trần Trang Anh trong giấy khai sinh và sổ hộ khẩu thì thủ tục như thế nào? Rất mong nhận được câu trả lời sớm nhất, e chân thành cảm ơn.